Euroopan yhdentymisen alkuajoilta lähtien on puhuttu Ranskan ja Saksan ”moottorista”, yhteistyötä etenpäin vievästä voimasta (ja rajat asettavasta jarrusta).

Euroopan unionin uusista jäsenmaista suurin on Puola, joka tällä hetkellä toimii EU:n neuvoston puheenjohtajamaana. Ulkopoliittinen instituutti on juuri julkaissut Tiia Lehtosen esittelyn puheenjohtajuusmaasta: Pro-European presidency – Poland on the way to the club of heawyweight EU members (Briefing paper 87; September 2011; 9 sivua).

Suomenkielinen tiivistelmä on otsikoitu Puola pyrkii lisäämään vaikutusvaltaansa EU:ssa, ja siinä todetaan Puolaa erityisesti kiinnostavat politiikka-alat:

Puola pyrkii kuusi kuukautta kestävän kautensa aikana edistämään päätöksentekoa kuudella erityisellä politiikkasektorilla: sisämarkkinat, talous sekä EU:n budjetti- ja rahoituskehys, itäinen kumppanuus ja naapuruuspolitiikka, puolustusyhteistyö, energiapolitiikka sekä aineettoman pääoman kasvun turvaaminen.

Weimarin kolmio

Kun Ranskaan ja Saksaan lisätään Puola, saadaan aikaan Weimarin kolmio (Triangle de Weimar, Weimarer Dreieck, Weimar Triangle), jonka puitteissa maiden hallitukset harjoittavat yhteistyötä.

Eilen tapasivat Weimarin kolmion Eurooppaministerit Berliinissä. Mikolaj Dowgielewicz (Puola), Jean Leonetti (Ranska) ja Werner Hoyer (Saksa) keskustelivat muun muassa velkakriisistä ja tiiviimmästä yhteistyöstä yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alalla. Lähde Auswärtiges Amt:

Schwerpunkte des Treffens werden aktuelle Fragen der strategischen Ausrichtung Europas in der globalisierten Welt im Lichte der Staatsschuldenkrise, eine engere Zusammenarbeit im Rahmen der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik sowie die EU-Perspektive der Staaten des Westlichen Balkans sein. Ziel ist es unter anderem, gemeinsam einen Impuls zur aktuellen Diskussion um die Legitimation der europäischen Integration zu geben.

Saksan ulkoasiainministeriön tiedotteesta myös englanniksi:

The meeting will focus on current issues of Europe’s strategic orientation in a globalized world in the light of the national debt crises as well as on closer cooperation within the Common Security and Defence Policy and on the EU perspective of the countries in the Western Balkans. One of the objectives is to jointly add momentum to the current discussion about the legitimacy of European integration.

Ranskan ulkoministeriö tiedotti vain lyhyesti ennen Jean Leonettin matkaa.

Weimarin kolmion (Puola, Ranska, Saksa) lisäksi Espanja ja Italia ovat olleet aloitteellisia yhteisen puolustuspolitiikan ja sotilasyhteistyön rakentelussa.

EU:n yhteisen puolustuspolitiikan ja puolustusyhteistyön kysymyksistä keskustellaan parhaillaan myös hieman laajemmassa piirissä puolustusministereiden kokouksessa Puolan Wroclawissa.

Ralf Grahn