Efter blogginläggen EU trade ministers ponder comatose WTO Doha Development Round och Vill EU bryta dödläget i WTO:s Doharunda? tar vi för ett ögonblick farväl av handelsministrarna för att styra kosan mot Europaparlamentet i Strasbourg.

Handelspolitiken är i blickfånget under plenum i dag, tisdagen den 27 september 2011. Under förmiddagen debatterar Europaparlamentet en ny handelspolitik för Europa i samband med Europa 2020-strategin.

Frågestunden med frågor till kommissionen tillägnas denna gång EU:s handel och förbindelser med tredjeländer. Av kommissionsledamöterna är det särskilt Karel De Gucht som kan vänta sig frågor, men även Andris Piebalgs, Kristalina Georgieva och Štefan Füle är närvarande.

Även konkreta handelsrelaterade frågor finns bland eftermiddagens omröstningar, men på ett mer allmänt plan dyker handelspolitiken för Europa i samband med Europa 2020-strategin upp igen.

KOM(2010) 612

Bakgrunden till principdebatten och omröstningarna om inriktningen handelspolitiken utgörs av kommissionens meddelande KOM(2010) 612 från i höstas, tillgängligt på 22 officiella EU-språk:

Handel, tillväxt och världspolitik: Handelspolitiken – en hörnsten i Europa 2020-strategin; Bryssel den 9.11.2010 KOM(2010) 612 slutlig (24 sidor)

Meddelandet åtföljdes av två arbetsdokument från kommissionens avdelningar:

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT: Report on progress achieved on the Global Europe strategy, 2006-2010; Brussels, 9.11.2010 SEC(2010) 1268 final (23 sidor)

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT: Trade as a driver of prosperity; Brussels, 9.11.2010 SEC(2010) 1269 final (71 sidor)

Utskottsbetänkande Caspary

Det handlar inte om ett lagförslag, utan om politiska riktlinjer. Därför utsåg utskottet för internationell handel Daniel Caspary (EPP, Tyskland) till föredragande (rapportör) för den rapport på eget initiativ Europaparlamentet i dag röstar om:

Betänkande 29 juni 2011 om en ny handelspolitik i samband med Europa 2020-strategin (A7-0255/2011)

Vi kan följa med proceduren under nummer INI/2010/2152.

Ralf Grahn