Vi har tidigare sett kommissionens förslag om ingående av ACTA:

Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående på Europeiska unionens vägnar av handelsavtalet för bekämpning av varumärkesförfalskning mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, Australien, Kanada, Japan, Republiken Korea, Mexikos förenta stater, Konungariket Marocko, Nya Zeeland, Republiken Singapore, Schweiziska edsförbundet och Amerikas förenta stater; Bryssel den 24.6.2011 KOM(2011) 380 slutlig

Undertecknande av ACTA

För fullständighetens skull nämner jag att det utöver detta finns ett förslag om underteckande av ACTA-avtalet:

Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande på Europeiska unionens vägnar av handelsavtalet för bekämpning av varumärkesförfalskning mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, Australien, Kanada, Japan, Republiken Korea, Mexikos förenta stater, Konungariket Marocko, Nya Zeeland, Republiken Singapore, Schweiziska edsförbundet och Amerikas förenta stater; Bryssel den 24.6.2011 KOM(2011) 379 slutlig

Motiveringen och avtalstexten på svenska ser ut att vara de samma i förslagen, så den enda egentliga skillnaden är att KOM(2011) 379 innehåller ett skilt förslag om bemyndigande att underteckna handelsavtalet.

Europaparlamentets godkännande

Avtalet som gäller immateriella rättigheter långt utöver varumärkesförfalskningar undertecknas och ingås efter Europaparlamentets godkännande, enligt artikel 218.6.v EUF-fördraget.

Förberedelsevis behandlas undertecknandet och ingåendet av ACTA åter i rådets kommitté för handelsfrågor (Trade Policy Committee) den 7 oktober 2011, nu som ärende 3 på dagordningen:

3. ACTA: Proposals for Council decisions on signature and conclusion

Bloggartiklar om ACTA

Efter underteckningsceremonin i lördags (den 1 oktober 2011) har jag behandlat handelsavtalet för bekämpning av varumärkesförfalskning ACTA i ett antal blogginlägg (EN SV FI):

ACTA signed – EU deaf-mute

IPR protection in world trade: ACTA signed

IPR protection: ACTA opinions USA and EU

ACTA undertecknat men inte av EU

EU and ACTA

ACTA – väärentämisenvastainen kauppasopimus etenee

Ralf Grahn