Blogimerkintä Stations of EU2020 and the Single Market Act linkittää tuoreisiin kirjoituksiin Eurooppa 2020 -kasvustrategiasta ja erityisesti sisämarkkinoiden toimenpidepaketista englanniksi, ruotsiksi ja suomeksi.

Suomeksi löytyy koonnos EU:n sisämarkkinat uudistuvat. Kirjoitus Asetus eurooppalaisista riskipääomarahastoista aloitti ensimmäisen ”viputekijän” ja sen avaintoimen tarkastelun.

EU-tason viralliset lähteet ovat:

Sisämarkkinoiden toimenpidepaketti: 12 viputekijää kasvun vauhdittamiseksi ja luottamuksen lisäämiseksi ”Yhdessä uuteen kasvuun”; Bryssel 13.4.2011 KOM(2011) 206 lopullinen

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eurooppalaisista riskipääomarahastoista; Bryssel 7.12.2011 KOM(2011) 860 lopullinen

Kilpailukykyneuvosto

EU-maiden hallitusten edustajat ovat käsitelleet asetusehdotusta kilpailukykyneuvostossa myönteisessä hengessä. Päätelmät tarjoavat tiivistelmän ehdotuksen tarkoituksesta ja sisällöstä. Ne löytyvät nyt myös suomeksi: Neuvoston 3147. istunto Kilpailukyky (sisämarkkinat, teollisuus, tutkimus ja avaruus); Bryssel, 20.–21. helmikuuta 2012 (6675/12; sivu 14):

RISKIPÄÄOMARAHASTOT JA YHTEISKUNNALLISEEN YRITTÄJYYTEEN ERIKOISTUNEET RAHASTOT

Neuvosto kävi periaatekeskustelun asetusehdotuksista, jotka koskivat eurooppalaisia riskipääomarahastoja (18499/11) ja eurooppalaisia yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneita rahastoja (18491/11).

Ehdotukset toimitettiin viime joulukuussa, ja ne ovat osa sisämarkkinoiden toimenpidepakettia sekä
komission toimintasuunnitelmaa pk-yritysten rahoituksen saannin parantamiseksi (18619/11).

Ministerit hyväksyivät ehdotusten yleistavoitteen ja sitoutuivat aloittamaan pikaisesti neuvottelut Euroopan parlamentin kanssa, jotta ehdotuksista päästäisiin sopimukseen vuoden 2012 kesäkuuhun mennessä Eurooppa-neuvoston pyynnön mukaisesti (6277/12).

Ehdotusten yleistavoite on edistää pk-yritysten kasvua helpottamalla niiden rahoituksensaantia perustamalla riskipääomarahaston ja yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitajille koko EU:n alueella voimassa oleva passi kyseisten rahastojen markkinointia varten.
Ehdotuksissa asetetaan yhdenmukaiset vaatimukset yhteissijoitusyritysten hoitajille, jotka haluavat käyttää toiminnassaan koko EU:n alueella voimassa olevaa passia. Ehdotuksissa asetetaan myös sijoitussalkkuja, sijoitustekniikoita ja vaatimukset täyttävän rahaston sijoituskohteeksi soveltuvia yrityksiä koskevia vaatimuksia. Lisäksi niissä otetaan käyttöön yhtenäisiä sääntöjä siitä, millaisille sijoittajille vaatimukset täyttävä rahasto voidaan suunnata, sekä siitä, millainen kyseisiä rahastoja markkinoivan hoitajan sisäisen organisaation on oltava. Sisällöltään samat säännöt koko EU:ssa auttavat osaltaan luomaan tasapuoliset toimintaedellytykset kaikille markkinaosapuolille.

Komissio esitti erilliset riskipääomarahastoja ja yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneita rahastoja koskevat asetusehdotukset, koska nämä kaksi rahastotyyppiä ovat luonteeltaan erilaisia. Riskipääomarahastot keskittyvät yleensä pk-yritysten pääomarahoitukseen niiden liiketoiminnan käynnistysvaiheessa, kun taas yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen käytössä on usein laajempi valikoima vaatimukset täyttäviä sijoitusvälineitä, esimerkiksi julkisen ja yksityisen rahoituksen yhdistäminen, velkainstrumentit tai pienlainat.

Riskipääomarahastot ovat toimijoita, jotka tarjoavat pääasiassa oman pääoman ehtoista rahoitusta yleensä hyvin pienille kehityksensä alkuvaiheessa oleville yrityksille. EU:ssa riskipääomarahoitus tarjoaa laajoja, mutta valtaosin vielä hyödyntämättömiä mahdollisuuksia. Riskipääomalla tuetut pk-yritykset voivat luoda korkealaatuisia työpaikkoja, koska riskipääomalla tuetaan innovatiivisten liikeyritysten perustamista.

Tältä pohjalta neuvosto siis pyrkii yhteisymmärrykseen Euroopan parlamentin kanssa ennen EU:n kesälomia elokuussa.

Ralf Grahn
EU-politiikan asiantuntija, puhuja ja luennoitsija

J. K. Monikielinen Bloggingportal.eu kokoaa jo 952 euroblogin kirjoitukset. Eurooppalaisen verkkokeskustelun seuraaminen ja siihen osallistuminen yli maan- ja kielirajojen kehittyy siis edelleen. Useimpina viikkoina on tarjolla kepeä yhteenveto Week in Bloggingportal, josta tuorein esimerkki on Take us to your Commission President.

Kansainväliseen politiikkaan ja Suomen ulkopolitiikkaan paneutuva Ulkopolitist on vireiden nuorten oppineiden muodostaman blogikollektiivin panos laadukkaan ja vuorovaikutteisen keskustelun hyväksi Suomessa. Suosittelen.

Euroblogien joukossa on yhteensä 2700 kirjoituksen välivaiheen blogiarkistoni, jonka muodostavat Eurooppaoikeus-blogi, englannninkielinen Grahnlaw (jonka Cision Finland rankkasi neljänneksi Suomen poliittisten blogien joukossa) sekä pohjoismainen Grahnblawg. Kirjoitan ja puhun EU-tason demokratiasta ja EU:n toimielinten avoimuudesta, mutta nykyään entistä useammin myös eurooppalaisten työn ja toimeentulon perustasta globaalistuvassa maailmassa. Siksi tärkeällä sijalla ovat Euroopan talouskasvu (EU2020-strategia) sekä (digitaalisiin) sisämarkkinoihin liittyvät uudistukset.

Olen aktiivinen myös seuraavissa sosiaalisissa medioissa: Twitter, Facebook ja Google+